Google

星期六, 10月 21, 2006

。《桃花庵歌》唐寅 ( 唐伯虎 ) 。

。《桃花庵歌》唐寅 ( 唐伯虎 ) 。


桃花塢裏桃花庵,桃花庵裏桃花仙;桃花仙人種桃樹,又摘桃花換酒錢。酒醒只在花前坐,酒醉還來花下眠;半醒半醉日復日,花落花開年復年。但願老死花酒間,不願鞠躬車馬前;車塵馬足貴者趣,酒盞花枝貧者緣。若將富貴比貧賤,一在平地一在天;若將貧賤比車馬,他得驅馳我得閑。別人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿;不見五陵豪傑墓,無花無酒鋤作田。

這詩充分表現唐寅的灑脫,縱是無人明白又如何?縱是受盡批評又如何? 我們有一刻可以擁有反笑他人看不穿的氣魄嗎?

大峽谷玻璃人行天橋 測試你的膽量


大峽谷玻璃人行天橋 測試你的膽量

一座全部用玻璃製造的類似陽台的「人行天橋」將延伸至科羅拉多河上空 1200米的大峽谷的邊緣。

目前大峽谷旅遊公司正在大峽谷南邊的華拉派印第安人保留地建造這一橋樑。作為胡拉拜族印第安人保留地新度假勝地的一部分,新度假勝地名為「西部大峽谷」,其中包括一個印第安人村莊和一家靠近大峽谷的餐廳。

這座耗資 3000萬美金打造的「玻璃天空步道」將以馬蹄型橫越大峽谷南緣,玻璃步道底部以鋼樑支撐,設計載重約為 32,650,000 公斤,而這條天空步道旨在讓遊客靠著徒步,無須乘直升機或船隻,即可在半空中俯瞰並體驗大峽谷的宏偉景觀。

興建懸空步道是工程技術的一大挑戰,必須能夠承受時速高達160 公里的強風,而且強風會由八個不同方向吹襲。為解決這個問題,橋墩是打進石灰岩壁的94根鋼柱,深入岩壁 14公尺,可支撐71 架滿載的747客機的重量,也耐得住芮氏規模 8的地震,步道承載700名壯漢都沒問題,但規畫的最大乘載量是 120人。

大峽谷導遊表示,許多人到大峽谷時喜歡盡量靠近峽谷邊緣,但往往嚇得腿軟。鑑於可能有人在最後關頭卻步,步道設計師將在玻璃天空步道旁加蓋咖啡館,供遊客休憩。至於膽大的人如果覺得透明步道還不過癮,未來步道下方還規畫加裝纜車,讓觀光客一嘗吊在天上的滋味。

玻璃天空步道預定2007 年1月啟用,屆時可能是全世界最高的空中走廊。

The Burger's King!!!!!